مرکز آموزش‌های آزاد و تخصصی آپادانا

زیر نظر موسسه آموزش عالی آپادانا

سردر ورودی مرکز آموزش آزاد آپادانا شیراز

از جمله پایه های اصلی توسعه در هر کشور، آموزش تخصصی و هدفمند افراد جامعه می باشد.
آموزشی که منجر به کسب مهارت شود و اهتمام به آن، منجر به ارتقاء علمی و عملی کشور می شود.
دانشگاه به عنوان متولی اصلی آموزش، طلایه‌دار تربیت نیروی کارآمد برای جامعه و صنعت است.

از این رو، برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی جهت کارشناسان و متخصصین صنایع که توسط اساتید طراحی می شود و یا براساس نیازهای موجود برای توسعه کشور تعریف میگردد، از جمله مواردی است که توجه و همت بیشتر دانشگاهها را طلب می کند. آگاهی مهندسین از تکنولوژی و روشهای پیشرفته علمی و همچنین آگاهی دانشگاه از نیازهای علمی صنعت و تأمین آن، الگوی دو جانبه ای است که سیستم دانشگاه و صنعت
باید در جهت تحقق آن حرکت نماید تا روند توسعه علمی و صنعتی کشور تسریع گردد.

مرکز آموزش‌های آزاد و تخصصی دانشگاه آپادانا برای ایجاد بستری مناسب بین دانشگاه و صنعت جهت تربیت نیروهای کارآمد، افزایش مهارت‌های شغلی، گسترش فعالیت‌های علمی و احقاق اهداف ذیل راه‌اندازی گردیده است.

کمک به ارتقاء سطح دانش و فرهنگ در جامعه
تأمین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی و بازرگانی
ارتقا و به روزکردن مهارت و دانش عمومی جامعه
برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و سایر فعالیت‌های آموزشی-فرهنگی
کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی

اعضای مرکز

دکتر بهنام در مرکز آموزش آپادانا

دکتر بهنام

رئیس مرکز
دانلود رزومه

مهندس بهنام در مرکز آپادانا

مهندس بهنام

معاون آموزشی

مهندس اسدی در آموزشگاه آپادانا

مهندس اسدی

معاون اداری و مالی

مهندس عباس مشکل گشا در مرکز آموزش آپادانا

آقای مشکل‌گشا

معاون طرح و توسعه

0 +
دانشجوی فارغ التحصیل
0 +
مدرس حرفه‌ای
0 +
سال فعالیت آموزشی

حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش‌های آزاد و تخصصی آپادانا می‌باشد.

موسسه آپادانا

لیست دوره‌های فعال مرکز

(به‌روزرسانی در 22 اردیبهشت 1400)