مرکز آموزش های آزاد و تخصصی آپادانا

مرکز آموزش های آزاد و تخصصی آپادانا

بهتر از اکنون باش

apadana

دپارتمان ها

چرا آپادانا را انتخاب کنید

مرکز آموزش های آزاد و تخصصی آپادانا فارغ از محدودیت های تحصیلی و چهارچوب های آکادمیک با شناسایی نیازهای روز دانشجویان، دانش آموختگان و عامه مردم برای ورود به بازار کار و کسب مشاغل ارزشمند، به تعریف و ارائه دوره های آموزشی و کارگاه های کوتاه مدت و میان مدت مهارت آموزی پرداخته است.

ویژگی های آپادانا

با ارائه مدرک معتبر، قابل ترجمه
از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و سازمان فنی و حرفه ای کشور

صدور مدرک
0
تعداد هنرجویان

مطالب اخیر

خروجی کار هنر جویان

سوالات پر تکرار کاربران درمورد آموزشگاه آپادانا

برای مرکز آموزش های آزاد و تخصصی آپادانا این آدرس ثبت شده است: شیراز_ فرهنگشهر نبش کوچه 33 و 29

برای مرکز آموزش های آزاد و تخصصی آپادانا این شماره ها ثبت شده : 09170059100_07136318977_07136300005

برای مرکز آموزش های آزاد و تخصصی آپادانا این آدرس ثبت شده است : apadana.otc

برای مرکز آموزش های آزاد و تخصصی آپادانا این شماره واتس آپ ثبت شده است: 09170059100

امتیاز مرکز آموزش های آزاد آپادانا
4.5/5
ثبت نام